Prawo energetyczne

prawo energetyczne

 

Istotnym obszarem specjalizacji kancelarii jest doradztwo z zakresu prawa energetycznego, w szczególności związane z wytwarzaniem i obrotem źródłami energii, takimi jak paliwa ciekłe czy odnawialne źródła energii.

Aktualnie świadczymy usługi dla blisko 30 podmiotów z branży energetycznej.


DORADZTWO DLA ENERGETYKI
Zajmujemy się doradztwem dla podmiotów zamierzających podjąć działalność koncesjonowaną regulowaną przepisami ustawy prawo energetyczne, a także w sprawach dotyczących aktualizacji, zmiany przedmiotu i zakresu posiadanych już koncesji.

POSTĘPOWANIA PRZED URE
Prowadzimy liczne postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, a także przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przed sądami administracyjnymi, których przedmiotem są zarówno sprawy dotyczące:

 • Analiza i przygotowanie dokumentacji przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie koncesji
 • Wnioski o udzielenie/promesę/zmianę/przedłużenie koncesji na wytwarzanie/obrót energią
 • Reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki
 • Doradztwo i reprezentacja w sprawach dotyczących Rejestru Infrastruktury
 • Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa operacyjnego w działalności koncesjonowanej
 • Zatwierdzania taryf
 • Kar administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców działających w branży energetycznej.

INWESTYCJE OZE
Prowadzimy kompleksowe doradztwo przy realizacji projektów inwestycyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii (elektrownie wodne, farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe).
Zakres doradztwa:

 • przygotowanie i analiza umów dzierżawy
 • zabezpieczenie służebności przesyłu
 • umowy przyłączeniowe OSD,
 • promesa udzielenia koncesji
 • uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii
 • realizacja obowiązków informacyjnych wobec URE

 

Kontakt

Wojciech Basiewicz

radca prawny, partner

Telefon

Tel.: + 48 607 535 683

Zobacz także

Aktualności do oferty