Platforma paliwowa – obowiązek od 1 lipca 2023

Kancelaria przypomina o uruchomieniu z dniem 1 lipca 2023 r. Platformy Paliwowej. Platforma ta służyć będzie m.in. składaniu informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych (do tzw. „rejestru infrastruktury”), dlatego też w zasadzie wszyscy koncesjonariusze OPC mają obowiązek złożyć dokumenty, na podstawie których RARS (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych) będzie mogła utworzyć konta dostępu do Platformy.

Kancelaria przygotowała krótką informację na temat Platformy Paliwowej, przede wszystkim w celu rozwiania wątpliwości związanych z tym, że informacje umieszczone na Platformie Paliwowej pozostają niejasne odnośnie tego, które dokumenty należy składać, gdy będzie się samodzielnie wprowadzało informacje, o których mowa powyżej (np. jako osoba prowadząca działalność gospodarczą lub członek zarządu danej spółki), zaś które dokumenty składać w sytuacji ustanowienia pełnomocnika.

Platforma Paliwowa zostanie uruchomiona z dniem 1 lipca br. i najwcześniej z tą datą możliwym będzie logowanie się do systemu. W przypadku jednak braku konieczności składania informacji, o której mowa powyżej (lub innych, opisanych w załączniku), koncesjonariusz może również uzyskać dostęp do Platformy w późniejszym okresie, zaś RARS oraz URE informują, że nie będą się z tym faktem wiązały jakiekolwiek negatywne konsekwencje dla strony. Niemniej ze względu na komunikat RARS oraz URE o składaniu dokumentów i zakładaniu kont, a przede wszystkim ze względu na fakt, że w przypadku rozpoczęcia lub zaprzestania eksploatacji danej infrastruktury, koncesjonariusz ma obowiązek złożyć aktualizację informacji do rejestru infrastruktury w terminie zaledwie 14 dni, nie należy zwlekać ze składaniem dokumentacji do RARS.

W razie pytań, wątpliwości lub problemów związanych z przygotowaniem dokumentacji do złożenia w RARS, zachęcam do kontaktu z Kancelarią.

Koncesjonariuszy oraz podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii w procesie uzyskania, zmiany lub przedłużenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) lub wytwarzaniem energii (OZE) zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr (71) 307-02-23.

Więcej informacji o ofercie Kancelarii dla przedsiębiorstw energetycznych w zakładce „Prawo energetyczne”:  https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/uslugi/prawo-energetyczne lub „Aktualności”:  https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także