19.07.2019 Zmiany w handlu olejem opałowym

Zmiany wprowadzone są o zmianie ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2019, poz. 1556] i dotyczą głównie obrotu olejem opałowym i w szczególności:
- obowiązku rejestracji w systemie PUESC dla odbiorców (do 31.03.2020 r. ustawa przewiduje okres przejściowy)
- obowiązku zgłoszenie SENT przy każdym przewozie (nawet poniżej 500l).

Poniżej link do Komunikatu Ministerstwa Finansów z 22.08.2019 r.:

https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-w-obrocie-paliwami-opalowymi-od-1-wrzesnia-2019-r


Materiały udostępnione przez Ministerstwo, w których  można zapoznać się z praktycznym zastosowaniem nowych przepisów:
1. Informator dla odbiorców będących przedsiębiorcami
2. Informator dla odbiorców – osób fizycznych i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Zobacz także