Koncesja na nową benzynę E10

Zgodnie z informacjami płynącymi z Ministerstwo Klimatu i Środowiska procedowany jest projekt ustawy o mianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ( Numer projektu: UD414).

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw decyzją Rady Ministrów, a zatem jedynymi informacjami, pozwalającą na ustalenie podstawowych założeń nowelizacji są te znajdujące się na stronie Kancelarii Premiera. Według nich: „…w związku z inwazją w dniu 24 lutego 2022 r. Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz wprowadzaniem przez Unię Europejską sankcji, rynek paliwowy ulega dużym zmianom, w szczególności w obszarach łańcuchów zaopatrzenia zarówno w ropę naftową, jak też w gotowe paliwa ciekłe: olej napędowy oraz benzynę. W tej trudnej sytuacji, zwłaszcza dla sektora transportu wartościowe są wszelkie sposoby, których wdrożenie może ograniczać fluktuacje cen paliw dla transportu oraz potrzebę ich importu. Jednym z proponowanych rozwiązań jest regulacja krajowego sektora biopaliw dla okresu 2023 r. w odniesieniu do możliwości i obowiązków stosowania biokomponentów dodawanych do paliw transportowych. Dodatkowym elementem wymagającym regulacji w przedmiotowym projekcie, powiązanym z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, jest kwestia zmniejszenia zależności od importu surowców kopalnych, zwłaszcza w kontekście wdrożonego przez UE szóstego pakietu sankcji, nakładającego embargo na import ropy naftowej i paliw z Federacji Rosyjskiej. Rozwiązaniem proponowanym w tym zakresie jest wdrożenie benzyny silnikowej typu E10, tj. o podwyższonym udziale biokomponentów.”

Link do uzasadnienia:
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-biokomponentach-i-biopaliwach-cieklych-oraz-o-zmianie-ustawy-o-systemie-monitorowania-i-kontrolowania-jakosci-paliw

Istotne dla przedsiębiorców z branży OPC sprzedających paliwo, czy to na stacjach paliw, czy też za pośrednictwem autocystern jest konieczność dostosowania posiadanych koncesji do nowego kodu CN, jaki otrzyma nowe paliwo typu E10. Jedynie pozornie termin na podjęcie działań jest odległy, gdyż w projekcie mowa jest o 2024 roku, ale trzeba pamiętać, że obecnie postępowanie przed Urzędem Regulacji Energetyki jest długotrwałe, a zakres badania zasadności wniosku przez urzędników uległ znacznemu rozszerzeniu w ostatnich latach. O zasadach uzyskiwania lub zmiany koncesji pisaliśmy tu: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/jak-uzyskac-koncesje-opc-przedmiot-i-zakres oraz https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/jak-uzyskac-koncesje-opc-wiarygodnosc-finansowa.

W dotychczasowej praktyce kancelaria przeprowadziła kilkadziesiąt procesów uzyskania lub zmiany koncesji i nasze doświadczenia pokazują, że nierzadko czas ich trwania wydłuża się do kilku a nawet kilkunastu miesięcy. Wiąże się to przede wszystkim z rygorystycznym podejściem URE do przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą polegającą na obrocie paliwami przy wykorzystaniu autocystern drogowych lub prowadzącym tzw. czysty obrót. Z tego względu w przypadku pojawienia się pierwszych informacji o zmianie ustawy oraz rozporządzenia regulującego nazwę kodów nomenklatury scalonej, rekomendujemy niezwłoczne wszczęcie postępowania o zmianę posiadanej koncesji.

Przy okazji niniejszej publikacji Kancelaria ponownie zwraca uwagę przedsiębiorcom działających na podstawie koncesji OPC na bieżące wykonywanie obowiązków dotyczących rejestru infrastruktury. Praktyka Kancelarii pokazuje, że są one nierzadko zaniedbywane, co w następstwie skutkuje nakładaniem na firmy kar finansowych.

Kolejne zagadnienia z zakresu uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi w następnych publikacjach.

Koncesjonariuszy oraz podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii w procesie uzyskania, zmiany lub przedłużenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) lub wytwarzaniem energii (OZE) zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr (71) 307-02-23.

 

Więcej informacji o ofercie Kancelarii dla przedsiębiorstw energetycznych w zakładce „Prawo energetyczne” lub „Aktualności”.

 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także