Handel olejem opałowym do celów grzewczych po 1 września

Handel olejem opałowym do celów grzewczych po 1 września

Nowelizacja z dnia 19.08.2019 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe obostrzenie w obrocie olejem opałowym. W okresie przejściowym (12 miesięcy) handel mógł odbywać się w trybie dotychczasowym.

Od 1 września 2020 r. sprzedaż jak i zakup oleju opałowego do celów grzewczych będzie możliwy wyłącznie po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU.  Rejestracji można dokonać elektronicznie (poprzez podpis profilem zaufanym, podpisem elektronicznym lub celnym). Możliwa jest też autoryzacja w urzędzie skarbowym.

Brak rejestracji spowoduje, że kupujący nie będzie mógł podać sprzedawcy właściwego numeru identyfikacyjnego dla miejsca dostawy lub urządzenia mobilnego (nagrzewnicy). Rozwiązaniem problemu rejestracji odbiorców (zużywających podmiotów) jest formuła upoważnienia udzielonego do przeprowadzenia procedury rejestracji.

Informator:
https://puesc.gov.pl/documents/10180/107246704/Paliwa_opalowe_2019_ulotka_1.pdf/7b84fa6f-d308-43c4-95d3-e294cbf67afb

Link do formularza rejestracji:
https://puesc.gov.pl/sent-oil

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wykonaniem obowiązku rejestracyjnego klientów Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także