Zakup koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC

Po wprowadzeniu w 2016 roku tzw. pakietu paliwowego, który diametralnie zmienił funkcjonowanie branży obrotu paliwami ciekłymi w Polsce, uzyskanie koncesji stało się znacznie trudniejsze niż jeszcze kilka lat wcześniej. Tymczasem w powszechnym przekonaniu przedsiębiorców działających w branży, żeby uniknąć problemów z uzyskaniem koncesji, wystarczy po prostu kupić spółkę, która taką koncesję posiada. Niestety to rozwiązanie choć możliwe jest bardzo ryzykowne.

Po pierwsze trzeba pamiętać, że po 2016 roku wszystkie decyzje Prezesa URE zostały zmienione i dostosowane do nowych wymogów. Te, które nie zostały zaktualizowane, wygasły 16 stycznia 2017 roku z mocy prawa więc zakup spółek ze „starą koncesją” będzie nieskuteczny. Z kolei te, które zostały zmienione po nowelizacji zawierają ograniczenia dotyczące kodów CN oraz rodzaju infrastruktury paliw ciekłych.

Zakup spółki, która posiada pozwolenie na obrót paliwami ciekłymi będzie zatem dla nabywcy dużym problemem, gdyż treść koncesji najpewniej nie pozwoli na prowadzenie działalności w oczekiwanym zakresie. Nie można też zapominać, że w ciągu ostatnich kilku lat na przedsiębiorców z branży nałożono wiele obowiązków, których niewypełnienie może skutkować nałożeniem przez URE kary pieniężnej lub nawet prowadzić do odebrania zezwolenia. Spółki, które posiadają koncesję, ale nie prowadzą bieżącego nadzoru nad zgodnością z przepisami muszą liczyć się z negatywnymi konsekwencjami. Z tego względu w większości przypadków odradza się zakup gotowej spółki z koncesją na rzecz uzyskania samodzielnie nowej, dostosowanej do potrzeb firmy.

Kolejne zagadnienia z zakresu uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi w następnych publikacjach.

Koncesjonariuszy oraz podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii w procesie uzyskania, zmiany lub przedłużenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) lub wytwarzaniem energii (OZE) zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr (71) 307-02-23.

Więcej informacji o ofercie Kancelarii dla przedsiębiorstw energetycznych w zakładce „Prawo energetyczne”:  https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/uslugi/prawo-energetyczne lub „Aktualności”:  https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także