25.11.2019 Dziś pierwsza z 12 aukcji OZE na rok 2019

W dniach 25 i 26 listopada odbędą się pierwsze w tym roku aukcje na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł Energii. To początek serii aukcji, zaplanowanych na 2019 rok, których będzie łącznie 12. W pierwszym etapie, w aukcjach będą brały udział podmioty posiadające istniejące instalacje, a następnie od 5 grudnia  odbędą się aukcje pod nowe instalacje. 

Według harmonogramu przedstawionego przez Urząd Regulacji Energetyki:

Aukcje 25-26 listopada (instalacje istniejące)
Mogą w nich wziąć udział przedsiębiorcy prowadzący instalacje biomasowe i biogazownie inne niż rolnicze o mocy powyżej 1 MW. Mogą to być dedykowane instalacje spalania biomasy, układy hybrydowe, jednostki wykorzystujące m.in. biogaz z oczyszczalni bądź pozyskany ze składowisk odpadów, ale także instalacje termicznego przekształcania odpadów i dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana podczas dzisiejszej aukcji to 34 TWh, a jej wartość to 20,74 mld zł.
26 listopada odbędzie się natomiast aukcja dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, w tym z wysokosprawnej kogeneracji o mocy większej niż 1 MW. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji wynosi ponad 3,4 TWh, a jej wartość to blisko 2,2 mld zł.

Aukcje 2-4 grudnia (instalacje istniejące)
Aukcja dla małych elektrowni wodnych (o mocy poniżej 1 MW).

Aukcje 5-13 grudnia (instalacje nowe)
Aukcje, które odbędą się w tych dniach poświęcone będą nowym instalacjom, przy czym na dzień 5 grudnia zaplanowano aukcję dla większych nowych elektrowni wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych (o mocy powyżej 1 MW).

link do harmonogramu aukcji opublikowany przez Prezesa URE:
https://www.ure.gov.pl/pl/oze/aukcje-oze/harmonogram-aukcji/8443,Komunikat-Prezesa-Urzedu-Regulacji-Energetyki-nr-752019-w-sprawie-harmonogramu-a.htmlW sprawach związanych z uzyskaniem koncesji/promesy na wytwarzanie energii elektrycznej prosimy o kontakt e-mail na adres:
wojciech.basiewicz@basiewiczkasprzyk.pl
lub pod nr tel. +48 607 535 683

Zobacz także