Nowelizacja ustawy o elektrowniach wiatrowych - projekt

Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o elektrowniach wiatrowych 
 

Na etapie prac w Komisji Infrastruktury znajduje się projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. 2016 poz. 961 z późn. zm.)

W aktualnym stanie prawnym odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane:1) elektrownia wiatrowa – od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, oraz 2) budynek  mieszkalny  albo  budynek  o funkcji  mieszanej,  w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa  –  od  elektrowni wiatrowej– jest równa lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami (całkowita wysokość elektrowni wiatrowej) – art. 4 ust. 1 ustawy.

Ustawa w brzmieniu obecnie obowiązującym zakładała 3 letni okres na zakończenie postępowań wszczętych przed jej wejściem, a rozpoczętych na zasadach wcześniej obowiązujących. Oznacza to, że od dnia 16.07.2019 r. możliwość wznoszenia budynków mieszalnych w bezpośredniej odległości od elektrowni wiatrowych została znacznie ograniczona. Projektowane zmiany zakładają wydłużenie tego okresu do 6 lat czego uzasadnieniem jest ochrona praw nabytych przez osoby, które rozpoczęły przygotowania inwestycyjne.

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województw Rzeczypospolitej Polskiej, a w ocenie Biura Analiz Sejmowych jest zgodny z przepisami UE.

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000961/T/D20160961L.pdf

Projekt wraz z uzasadnieniem i opinią:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/092F6233575CF0ECC1258472002AEA29/%24File/3821.pdf

Wojciech Basiewicz
wojciech.basiewicz(@)basiewiczkasprzyk.pl
Tel. + 48 607 535 683

W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi weryfikację możliwości uzyskania koncesji WE/OZE/OPC oraz prowadzenia postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

 

 

 

Zobacz także