Kancelaria doradcą przy koncesji WE w OZE o mocy 1,5 MW


Kancelaria Basiewicz Kasprzyk zakończyła projekt doradztwa prawnego dla spółki inwestującej w odnawialne źródła energii (OZE) uzyskując dla klienta pozytywną decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Urząd wydał zgodę (koncesję) na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach OZE dla elektrowni wodnej przy użyciu 4 hydrozespołów o łącznej mocy zainstalowanej 0,3 MW oraz elektrowni wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej 1,2 MW.

Zakresem doradztwa dla spółki ubiegającej się o koncesję objęta była analiza dokumentacji po względem poprawności formalno prawnej, analiza uwarunkowań wynikających z wymogów wprowadzonych ostatnimi zmianami prawa energetycznego oraz reprezentacja przez Prezesem URE.

Wojciech Basiewicz
wojciech.basiewicz(@)basiewiczkasprzyk.pl
Tel. + 48 607 535 683

W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi weryfikację możliwości uzyskania koncesji WE/OZE/OPC oraz prowadzenia postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także