Projekt zmian w SENT i koncesjach OPC

Trwa procedura uszczelniania dystrybucji i obrotu paliwami ciekłymi, mająca na celu kontrolowanie rynku paliwowego szczególnie podatnego na przestępstwa skarbowe. W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów ogłosiło prace nad rządowym projektem kolejnych zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Zgodnie z założeniami projektu, zmiany objęłyby następujące kwestie:

 • system SENT:
  • obowiązkowa rejestracja miejsc dostarczenia paliwa napędowego (aktualnie dotyczy to wyłącznie paliwa opałowego),
  • przekazywanie stanu liczników urządzeń pomiarowych/odmierzaczy przez stacje paliw,
  • objęcie systemem SENT każdego przewozu paliwa (także dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz bez względu na ilość paliwa w przesyłce),
  • nowe sankcje za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych,
  • planowany jest również nowy rejestr miejsc odbioru paliwa oraz interfejs niezbędny dla przesyłania danych o stanach liczników urządzeń przez stacje paliw które wybiorą możliwość ich przesyłania bezpośrednio z POS (point of sale) – terminali stosowanych na stacjach paliw do obsługi transakcji sprzedaży.
 • ustawa – Prawo energetyczne:
  • kolejne grupy podmiotów objęte obowiązkiem uzyskania koncesji na obrót paliwami, tj. stacje zakładowe oraz rozlewców butli do gazu,
  • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do uiszczania opłaty koncesyjnej.
 • ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – ograniczenie prawa do zwrotu podatku producentom rolnym, w stosunku do których organy podatkowe wydały ostateczną decyzję w sprawie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym.

Według informacji przekazanej przez ministerstwo, projekt nowelizacji ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2022 r., co wówczas zainicjuje wprowadzenie projektu ustawy do parlamentu.

 

Koncesjonariuszy, zainteresowanych wsparciem Kancelarii w uzyskaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi lub wytwarzaniem energii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także