Koncesje OZE powyżej 1 MW - nowelizacja ustawy

Planowane zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii przewidują między innymi zniesienie obowiązku uzyskiwania koncesji na wytwarzanie energii dla instalacji mniejszych niż 1 MW. Propozycja nowelizacji przepisu w art. 2 pkt 18 ma wprowadzić nową definicję tzw. małej instalacji jako: „…instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW”


W uzasadnieniu projektu Minister Klimatu, wyjaśnia, że: „Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji istnieje dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, a obowiązek uzyskania koncesji od mocy zainstalowanej 500 kW i powyżej. Projektowana regulacja ma na celu zniesienie obowiązku uzyskiwania koncesji dla instalacji OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW. Powyższe spowoduje utrzymanie spójności np. z zasadniczym podziałem w systemie aukcyjnym określonym w art. 73 ust. 3 ustawy. Jednocześnie w ocenie wnioskodawcy, niniejsza inicjatywa nie zwiększa ryzyka dla systemu elektroenergetycznego związanego z podniesieniem progu obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE z 0,5 MW nie większej niż 1 MW.”

Inne proponowane przez Ministerstwo zmiany dotyczą wydłużenia terminu na wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji z dotychczasowych 14 do 21 dni, czy też przedłużenia okresu pomocy publicznej i operacyjnej. Dodatkowo zamiarem zmiany ustawy jest wprowadzenie terminu dla OSD do przekazania sprzedawcom zobowiązanym danych z urządzeń rozliczeniowych w ciągu 10 po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego. Zmiana ta najprawdopodobniej zostanie przyjęta wobec zastrzeżenia zgłoszonego przez Zarządcę Rozliczeń.

Link do procesu legislacyjnego:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336702/katalog/12704366#12704366

 

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

W ramach specjalizacji Kancelaria przygotowuje prowadzi kompleksowe doradztwo dla inwestycji OZE. Szczegóły oferty na stronie:
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/fotowoltaika-inwestycje-oze  

Podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

 

 

Zobacz także