20.08.2019 Koncesje OPC do zmiany po 1 września br.

W dniu 13 sierpnia 2019 r. ogłoszono kolejną nowelizację ustawy prawo energetycznego, stanowiącą dalszy etap prac nad tzw. "pakietem paliwowym". To już druga tak ważna i restrykcyjna zmiana przepisów, która w szczególności będzie miała wpływ na działalność przedsiębiorstw prowadzących koncesjonowaną działalność w branży energetycznej.

Po raz pierwszy przedsiębiorcy zmierzyli się z nowymi regulacjami w grudniu 2016 r., kiedy to wprowadzono przepisy wykonawcze do noweli ustawy z dnia 2 września 2016 r. Wówczas koncesje na obrót paliwami ciekłymi straciło nawet do kilku tysięcy firm. Ówczesne regulacje przewidywały obowiązek złożenia wniosku aktualizacyjnego w krótkim 30-dniowym terminie od dnia wejścia w życie rozporządzenia Ministra Energii. Wielu przedsiębiorców albo nie zdążyło ze złożeniem odpowiednich dokumentów, albo z braku informacji nie wiedziało o nowelizacji. Skutki uchybienia terminowi były natomiast drastyczne, bo powodowały automatyczne wygaśnięcie koncesji.

Obecnie, formuła wprowadzonych zmian jest bliźniaczo podobna. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadza nowe definicje paliw ciekłych, a także nakłada obowiązki na przedsiębiorców posiadających koncesje.

Link do procesu legislacyjnego: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3499

Link do uzasadnienia ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3499

Link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3499_u.htm

 

Klientów Kancelarii informujemy, że wnioski o zmianę koncesji zostaną przygotowane i skierowane do właściwych jednostek Urzędu Regulacji Energetyki w terminie wskazanym w ustawie.

Przedsiębiorców zainteresowanych zleceniem Kancelarii opracowania wniosku o zmianę koncesji prosimy o kontakt e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub pod nr telefonu +48 607535683.

Zobacz także