Transgraniczny przewóz odpadów w systemie SENT

KOLEJNE PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO REJESTRACJI W SYSTEMIE SENT

System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT) został stworzony w celu przeciwdziałania szarej strefie przewozu towarów wrażliwych, w tym przede wszystkim paliw. Od 22 lutego br. obowiązkiem rejestracji w systemie SENT, a w konsekwencji również zgłaszania i aktualizowania informacji o przewozach objęte zostaną również podmioty wysyłające, odbierające i przewożące odpady importowanych do Polski lub w ramach tranzytu przez terytorium RP. Zwolnione ze zgłoszenia będą przewozy odpadów,
o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006 (tzw. odpady z zielonej listy, których przywóz nie wymaga uzyskania zezwolenia GIOŚ), jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.

Jak wyjaśnił w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej (wydanie z dn. 21.02.2022 r. nr 35) sekretarz stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska Jacek Ozdoba: „Przestępczość w obrocie odpadami ma globalny charakter. […] Przykładowo usunięcie nielegalnych odpadów na terenie Gorlic kosztowało niemal 49 mln zł. Główny Inspektora Ochrony Środowiska zidentyfikował ok. 900 miejsc nielegalnego składowania odpadów. Szczególny problem stanowi nielegalny import do naszego kraju odpadów niebezpiecznych. […] Nowe rozwiązania ułatwią kontrolowanie – przez GIOŚ i KAS – transgranicznego transportu odpadów. Nielegalny import odpadów do Polski będzie zatem o wiele trudniejszy i bardziej ryzykowny.”

Poza opisaną powyżej zmianą począwszy od dnia 22.02.2022 r. systemem SENT objęte zostaną również transporty rozpuszczalników i rozcieńczalników o kodzie CN 3814 zawierające więcej niż 70 proc. masy olejów ropy naftowej, inne niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Przy czym wyłączony z obowiązku zgłoszenia w systemie będzie przewóz ww. towarów
o masie poniżej 500 kg lub objętości nie przekraczającej 500 litrów.

Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie obowiązków związanych z systemem SENT. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie. 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także