Zmiany w warunkach zabudowy a dzierżawa pod OZE

Według najnowszych doniesień płynących z Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że planowane są zmiany w zakresie jednego z ważniejszych elementów inwestycji w odnawialne źródła energii, jakim jest decyzja o warunkach zabudowy. Praktyka rozwoju rynku energii odnawialnej, w szczególności farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, oparta jest na inwestycjach w miejscach gdzie nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i w przeważającej liczbie przypadków inwestor musi występować o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Trzeba przypomnieć, że w aktualnym stanie prawnym uzyskanie decyzji ma charakter bezterminowy i od samego zainteresowanego zależy, kiedy rozpocznie proces budowlany.

Planowane zmiany zapowiada Ministerstwo: - Proponujemy zastąpić studium planem ogólnym, który obejmie całą gminę i będzie miał charakter prawa miejscowego. Na jego podstawie będzie można uchwalać miejscowe plany oraz wydawać warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Wspomniany plan ogólny ma być dużo prostszym dokumentem aniżeli obecne studium. Nie będzie w nim treści o charakterze informacyjnym, które nie wpływają bezpośrednio na politykę przestrzenną gminy. Samorządy będą miały czas na przygotowanie tych dokumentów do 2026 roku. Natomiast miejscowe plany pozostaną, a te już obowiązujące zachowają swoją moc - Piotr Uściński, wiceminister Rozwoju i Technologii. Minister wskazuje jednocześnie, że termin obowiązywania decyzji organu będzie ograniczony czasowo i wskazuje „Nie chcemy nikogo zaskakiwać. Planujemy dać czas inwestorom na podjęcie decyzji – czy zrealizują inwestycję na ich podstawie. Na tę chwilę nie wiemy jeszcze, czy będzie to trzy czy może pięć lat. Ale na pewno nie chcemy, by na przykład za 15 lat inwestor wyciągnął z szuflady stare warunki i zaczął ubiegać się na ich podstawie o pozwolenie na budowę - mówi wiceminister.” (Źródło:www.prawo.pl/biznes/warunki-zabudowy-beda-wydawane-na-trzy-lata-a-nie-bezterminowo,512265.html)

Zapowiedź ograniczeń i wprowadzenia ram czasowych obowiązywania decyzji administracyjnej jest szczególnie istotne z punktu widzenia inwestorów, ale powinni tą zmianę uwzględniać również wydzierżawiający grunty, a zatem najczęściej rolnicy. Praktyka sporządzania umów dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne oraz wiatrowe pokazuje, że inwestorzy wiążą obowiązywanie umowy z możliwościami rozpoczęcia inwestycji, a w szczególności takimi, które uzależnione są od rozwiązań legislacyjnych. Opiniując umowy dzierżawy bardzo często spotykamy tego rodzaju zapisy umowne, które przyznają inwestorom uprawnienia do rozwiązania umowy w przypadkach niemożliwości zrealizowania inwestycji z przyczyn od dzierżawy niezależnych, w tym zmiany przepisów prawnych.

Ponadto, każda niemal umowa dzierżawy zawiera postanowienia, warunkujące obowiązek zapłaty czynszu od rozpoczęcia budowy, oddalając ten okres nawet o 4 lata od jej podpisania. To czas jaki inwestorzy dają sobie na załatwienie wszelkich formalności potrzebnych na uzyskanie decyzji przyłączeniowej, warunków środowiskowych czy właśnie warunków zabudowy. W przypadkach ograniczenie okresu obowiązywania decyzji administracyjnej może powstać sytuacja, w której proces inwestycyjny zostanie zatrzymany z powodu utraty prawa do rozpoczęcia budowy w związku z wygaśnięciem decyzji. Co więcej Ministerstwo zapowiada również wygaszenie wcześniej przyznanych uprawnień. W tym kontekście wydaje się za uzasadnione takie zabezpieczenie interesów wydzierżawiających, aby przedłużający się proces uzyskiwania pozwoleń administracyjnych nie doprowadził do sytuacji, w której grunt będzie zablokowany na rzecz inwestycji, która faktycznie nie jest realizowana.

 

W ramach specjalizacji Kancelaria przygotowuje i opiniuje umowy dzierżawy wraz z załącznikami i wzorami pełnomocnictw niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji OZE. Podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także