System monitorowania - zmiany od 01.01.2019

Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów wprowadzono obowiązek przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania przewozu. Zmiana ta pozwoli uzyskać dostęp do aktualnych informacji o faktycznej lokalizacji przewożonych towarów. Wejście w życie nowych przepisów nastąpiło z dniem 1 października 2018 r. Nowelizacja obejmuje w szczególności wprowadzenie obowiązku wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne. Zgodnie z treścią ustawy może to być np. tablet, smartphone, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie udostępnione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej monitorujące trasy przewozu towaru lub system gromadzący i przekazujący dane geolokalizacyjne środka transportu używany przez przewoźnika (tzw. zewnętrzny system lokalizacji ZSL).

Kary za naruszenie nowych regulacji mogą zostać nałożone zarówno na przewoźników, jak i kierowców i będą sięgać kwot od 5.000 do 10.000 zł. Okres karencji przewidziany w ustawie upływa 31.12.2018 r. i po tym terminie służby celno-skarbowe uprawnione będą do egzekwowania nowych obowiązków.

Kancelaria informuje, że dostępne jest szersze opracowanie opisanych zagadnień wraz z praktycznym komentarzem.

Zobacz także