Koncesje OPC do zmiany

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w piśmie z dnia 24.10.2017 r. skierowanym do Polskiej Izby Paliw Płynnych wyraził stanowisko, zgodnie z którym koncesjonariusze, wykonujący obrót olejem napędowym do celów grzewczych muszą dostosować swoje koncesje do nowych wymagań. W ocenie Prezesa URE, wpis w koncesji upoważniający przedsiębiorcę do obrotu olejem napędowym nie pozwala na jego sprzedaż do odbiorów wykorzystujących go właśnie do celów grzewczych. W konsekwencji, posiadanie w koncesji kodu CN o nr 2710 19 43 jest niewystarczające.

Poniżej treść pisma Prezesa URE

 

URE 1

 

URE 2

Zobacz także