Prawo spółek

Prawo spółek

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo na etapie tworzenia spółek oraz ich przekształceń, a także pełną obsługę wewnątrzkorporacyjną, w szczególności obejmującą wsparcie wspólników, organów zarządczych i nadzorczych.

Oferta Kancelarii obejmuje kompleksowe wsparcie podmiotów korporacyjnych. W ramach świadczonych usług zajmujemy się doradztwem na etapie tworzenia spółek prawa handlowego, a także ich łączenia, podziału oraz przekształcania, tak aby struktura organizacyjna tych podmiotów odpowiadała potrzebom osób uczestniczących w spółkach. Ponadto zajmujemy się kompleksową obsługą tych podmiotów w toku ich funkcjonowania, w tym m.in. tworzeniem aktów wewnątrzkorporacyjnych (regulaminy, uchwały, protokoły posiedzeń organów spółek) oraz doradztwem prawnym w toku posiedzeń organów Spółek.

 

Prawnicy kancelarii posiadają też bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów korporacyjnych, w szczególności w procesach sądowych o stwierdzenie nieważności, bądź uchylenie uchwał organów Spółek.

 

Kontakt

Zobacz także

Aktualności do oferty