Bezpieczna umowa dzierżawy pod magazyn energii

W ostatnich miesiącach na popularności zyskują inwestycje w magazyny energii co jest wynikiem nie tylko zapotrzebowania na przechowywanie energii, ale również jest zbieżne z polityką państwa w tej dziedzinie, dotacjami oraz globalnym kryzysem.

Przedsiębiorstwa z branży dokonują zmiany kursu inwestycji poprzez uzupełnienie wybudowanych lub planowanych farm słonecznych i wiatrowych, magazynami mogącymi pomieścić wyprodukowaną energię. Rolnicy (najczęściej) posiadający grunty w atrakcyjnych (inwestycyjnie lokalizacjach powinni w tym kontekście zwrócić uwagę na treść umów dzierżawy. Praktyka kancelarii pokazuje, że umowy dzierżawy pod budowę magazynów energii są zbieżne z umowami na inwestycje fotowoltaiczne.

Elementy na które trzeba zawsze zwrócić uwagę to przedmiot umowy, zasady płatności czynszu, ale w szczególności zabezpieczenie interesów właściciela. Jak pisaliśmy już wcześniej zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod budowę magazynu energii oprócz zachowania formy pisemnej z tzw. datą pewną nie zawsze jest wystarczającym sposobem zabezpieczenia roszczeń stron, a w szczególności praw inwestora. Więcej o podstawowych regułach pisaliśmy tutaj:
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/bezpieczna-umowa-dzierzawy-pod-farme-fotowoltaiczna-cz-i

Wskazywaliśmy również, iż obecnie najrozsądniejszym rozwiązaniem zapewniającym względną trwałość umowy, wydaje się skorzystanie z instytucji prawa cywilnego jaką jest służebność przesyłu. Więcej o służebnościach pisaliśmy tutaj:
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/bezpieczna-umowa-dzierzawy-pod-farme-fotowoltaiczna-cz-ii

Równie istotne dla wydzierżawiającego jest możliwość odstąpienia od umowy i wobec tego, ze są one zawierane na czas określony (najczęściej 29 lat) niezbędne jest precyzyjne wskazanie tych okoliczności, które na takie przedwczesne rozwiązanie umowy by pozwalały. Kontrakty są jednak konstruowane w sposób jednostronnie korzystny dla inwestorów, a zatem należy zwrócić szczególną uwagę na ten element umowy. Więcej o odstąpieniu pisaliśmy tutaj:
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/odstapienie-od-umowy-dzierzawy-pod-farme-fotowoltaiczna

Ostatnie zalecenia są również związane z prawidłowym zabezpieczeniem umów dzierżawy, które niestety w praktyce nie funkcjonują. Kancelaria w ostatnich latach opiniowała kilkadziesiąt różnych wzorców inwestorskich umów dzierżawy i niemal żadna z nich nie przewidywała dla właścicieli (wydzierżawiających) ochrony po zakończeniu umowy. O konieczności wprowadzenia kaucji gwarancyjnych pisaliśmy tutaj: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/kaucja-w-umowach-dzierzawy-pod-fotowoltaike

Wobec ryzyk pojawiających się w trakcie zawierania umów dzierżawy jeszcze większego znaczenia nabierają rekomendacje Kancelarii o prawidłowym zabezpieczeniu roszczeń obu stron umowy dzierżawy, tak aby kosztowna przecież inwestycja mogłaby być realizowana przez cały okres eksploatowania infrastruktury energetycznej.

W ramach specjalizacji Kancelaria przygotowuje i opiniuje umowy dzierżawy gruntów pod magazyny energii wraz z załącznikami i wzorami pełnomocnictw niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji OZE. Podmioty zainteresowane wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także