Windykacja wierzytelności

windykacja wrocław

Oferta usług związanych z windykacją wierzytelności wykracza ponad standardowe usługi oferowane na rynku i obejmuje unikalne rozwiązania dla wierzycieli, które jesteśmy w stanie zaoferować dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu.

Istotnym elementem pakietu usług świadczonych przez naszą Kancelarię jest windykacja należności. Świadczone usługi w tym zakresie nie ograniczają się do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, lecz także na właściwym przygotowaniu takiej sprawy, tak aby zoptymalizować zarówno koszty przyszłego postępowania, jak również uzyskać możliwość zabezpieczenia roszczenia.

W zależności od stanu sprawy oferujemy:

  • dochodzenie roszczeń w postępowaniu polubownym i mediacji
  • reprezentację w procesie sądowym
  • reprezentację w postępowaniach zabezpieczających
  • reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym
  • hipoteczne zabezpieczanie roszczeń wierzycieli
  • prowadzenie postępowań o wyjawienie majątku
  • formułowanie roszczeń przeciwko członkom zarządu i wspólnikom spółek osobowych
  • kierowanie roszczeń o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Nasze usługi polegają także na reprezentacji naszych klientów reprezentujemy w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych, w toku których staramy się zmaksymalizować zakres zaspokojenia roszczeń, jakie nasi klienci posiadają względem podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, bądź takich wobec których ogłoszona została upadłość. 

Kontakt

Wojciech Basiewicz

radca prawny, partner

Telefon

Tel.: + 48 607 535 683

Zobacz także

Aktualności do oferty