Spory sądowe

Spory sądowe wrocław

Usługi kancelarii obejmują prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego oraz ocenę sprawy na etapie przed procesowym. Celem jest wypracowanie koncepcji prowadzenia postępowania oraz rozwiązań alternatywnych.
 

Naszych klientów reprezentujemy zarówno sądami powszechnymi, administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Na etapie przed procesowym, jak i w toku prowadzonych już spraw kładziemy szczególny nacisk na poszukiwanie rozwiązań, mających na celu zabezpieczenie roszczeń naszych klientów, co jest szczególnie istotne w kontekście długości trwających postępowań sądowych.

Specjalizacja kancelarii dotyczy w szczególności: 

  • roszczeń z umów o roboty budowlane,
  • rozliczenia inwestycji budowlanych,
  • roszczeń o zapłatę kar umownych
  • sporów z zakresu prawa własności nieruchomości oraz wynikających najmu lub dzierżawy,
  • sporów z umów handlowych,
  • sporów w sprawach korporacyjnych.

Kontakt

Wojciech Basiewicz

radca prawny, partner

Telefon

Tel.: + 48 607 535 683

Zobacz także

Aktualności do oferty