Do 19 sierpnia 2023 r. termin na zgłoszenie wierzytelności przeciwko Getin Noble Bank S.A. w upadłości

Do 19 sierpnia 2023 r. termin na zgłoszenie wierzytelności przeciwko Getin Noble Bank S.A. w upadłości

Postanowieniem z dnia 20.07.2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Jest to bardzo ważna informacja dla Klientów tego banku, w szczególności tym, którzy zaciągnęli w tym banku tzw. kredyt frankowy. Od dnia wydania wspomnianego postanowienia, tj. od 20.07.2023 r. liczony jest bowiem 30-dniowy termin na zgłaszanie wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych).

Link do strony: https://krz.ms.gov.pl

W treści owej instrukcji brak jest jednak istotnej informacji, że w przypadku tzw. frankowiczów, względem których uzasadnione jest żądanie stwierdzenia nieważności zawartych przez nich umów kredytowych, zgłoszenie wierzytelności powinno nastąpić wraz ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu. Oświadczenie o potrąceniu powinno zostać w pierwszej kolejności złożone syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A., a następnie zostać złożone wraz ze zgłoszeniem wierzytelności. Zwrócić należy również uwagę, że do zgłoszenia wierzytelności upadłego banku zastosowanie ma przepis szczególny, tj. art. 440 ustawy – Prawo upadłościowe, który przewiduje inny podział na kategorie zaspokojenia z masy upadłości.

Ponieważ procedura zgłoszenia wierzytelności jest bardzo sformalizowana Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych zajmuje się dochodzeniem roszczeń od banków w imieniu osób, które zaciągnęły tzw. kredyty frankowe. Prowadzimy również postępowania, omówione powyżej, tj. roszczeń banków o zwrot kapitału wraz z wynagrodzeniem za jego korzystanie. Więcej informacji w zakładce oferty dedykowanej:

https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/kredyty-walutowe-chf-euro

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.

Zobacz także