Sąd Najwyższy staje po stronie ubezpieczycieli

Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego "Wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego pojazdu są objęte odpowiedzialnością z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli ich poniesienie było celowe i ekonomicznie uzasadnione"

Jednym słowem, ubezpieczyciele dostali oręż do kwestionowania roszczeń z tytułu najmu. Orzeczenie SN jest odpowiedzią na rosnącą ilość pozwów w sprawie najmów, którymi to sądy w Polsce są mocno obłożone. Niewątpliwie, przedsiębiorcy specjalizujący się w wynajmie pojazdów zastępczych będą musieli przygotować się do nowych wymagań nałożonych na nich i samych poszkodowanych. Zignorowanie wytycznych SN będzie najpewniej skutkować oddalaniem powództw o zwrot kosztów najmu.

Zobacz także