Naprawa pojazdu po wypadku na częściach oryginalnych

Ubezpieczyciel nie może wymagać od poszkodowanego, żeby naprawił uszkodzony pojazd w warsztatach partnerskich i po cenach przez nie oferowanych. To sedno ostatniego wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu. W sprawie prowadzonej przez Kancelarię dotyczącej odszkodowania za szkodę wyrządzoną w mieniu (pojazd uszkodzony w wyniku wypadku komunikacyjnego) uzyskaliśmy prawomocny wyrok zasądzający na rzecz naszego Klienta odszkodowanie ustalone metodą kosztorysową uwzględniającą cenę oryginalnych części samochodowych jakości „O” oraz po stawkach robocizny zdecydowanie wyższych niż wyliczył to ubezpieczyciel w ramach likwidacji szkody. Sąd II instancji podtrzymał stanowisko Sądu I instancji oraz naszego Klienta dotyczące tego, że to po stronie ubezpieczyciela leży ciężar dowodu (obowiązek wykazania), że naprawa pojazdu nie powinna odbyć się przy użyciu oryginalnych części. Sąd II instancji nie podzielił także argumentacji ubezpieczyciela co do uwzględniania przy wysokości odszkodowania wysokości cen części samochodowych, które ubezpieczyciele przedstawiają jako wynegocjowane ze współpracującymi dostawcami części samochodowych (znacznie niższych od cen rynkowych), z których poszkodowany mógłby skorzystać, gdyby przy likwidacji szkody skorzystał z propozycji ubezpieczyciela co do naprawy pojazdu. Kancelaria Basiewicz Kasprzyk przekonywała natomiast, że ceny te są celowo zaniżane i w rzeczywistości ubezpieczyciele nie uzyskują jakichkolwiek realnych rabatów na części, a ponadto poszkodowany ma prawo skorzystać z wybranego przez siebie zakładu naprawczego i żądać zwrotu kosztów naprawy z tym związanych, o ile te koszty uwzględniają rynkowe stawki, co w sprawie Klienta Kancelarii zostało potwierdzone przez biegłego sądowego.

Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych w ramach specjalizacji prowadzi doradztwo związane z dochodzeniem roszczeń od ubezpieczycieli za szkody powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych oraz  reprezentuje klientów w postępowaniach polubownych i sądowych. Zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także