Prawomocna wygrana Kancelarii w sprawie frankowej

W ramach aktualności opisywaliśmy tzw. sprawę „frankową”, w której Sąd I instancji wydał wyrok w całości uwzględniający pozew, jaki Kancelaria Basiewicz Kasprzyk złożyła w imieniu jednego ze swoich Klientów. Więcej tutaj: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/kancelaria-basiewicz-kasprzyk-wygrywa-sprawe-kredytu-frankowego

Sąd I instancji – zgodnie z żądaniem pozwu – zarówno ustalił bowiem nieważność umowy kredytowej, jak również zasądził od Banku na rzecz Klienta równowartość wszystkich uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych zarówno w PLN jak i CHF.

Bank złożył apelację od powyższego wyroku kwestionując to rozstrzygnięcie w całości. W toku postępowania przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu Klienta w dalszym ciągu reprezentowała Kancelaria Basiewicz Kasprzyk. Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy rozstrzygnięcie zapadłe przed Sądem I instancji. Wyrok jest prawomocny co oznacza, iż Klient Kancelarii Basiewicz Kasprzyk został „uwolniony” od kredytu frankowego, a tym samym będzie on zobowiązany jedynie do zapłaty na rzecz Banku kwoty udzielonego kapitału kredytu przy czym jest uprawniony do tego, by to zobowiązanie spłaty kapitału potrącić ze wszystkimi wpłaconymi dotychczas ratami kredytowymi.

Kancelaria przygotowała ofertę dochodzenia roszczeń od banków dla osób, które zaciągnęły hipoteczny kredyt frankowy. Więcej informacji w zakładce oferty dedykowanej:

https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/kredyty-walutowe-chf-euro

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także