Zawieszenie rat kredytowych na czas procesu – wyrok SO Warszawa

W sprawie dotyczącej tzw. kredytu frankowego, Sąd Okręgowy w Warszawie opowiedział się za wstrzymaniem płatności rat kredytu przez frankowiczów, którzy spłacili większość kredytu

Zgodnie z ogłoszonym stanowiskiem Sądu  jeśli klient banku oddał mu więcej niż kwota zaciągniętego kredytu, jego dalsze należności na rzecz banku mogą zostać wstrzymane na czas trwającego postępowania.

Powyższe stanowisko zostało przedstawione w postanowieniu przez nowo utworzony XXVIII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie, który zajmie się orzekaniem ws. roszczeń z kredytów waloryzowanych do walut obcych, w tym w szczególności do franka szwajcarskiego w sprawie dotyczącej dwóch kredytobiorców, którzy złożyli wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie płatności rat kredytowych na czas trwania postępowania. Sąd uwzględnił przedmiotowy wniosek kredytobiorców, uzasadniając, że w sytuacjach w których spłaty przekroczyły kwotę zaciągniętego kredytu, spłaty rat powinny być wstrzymywane.

W motywach rozstrzygnięcia Sąd wyraźnie podkreślił, że jest to pogląd dominujący wśród sędziów orzekających we wskazanym wyżej wydziale. Sąd dodał, że: „Celem tego postępowania jest rozliczenie umowy z abuzywną, jak wiele wskazuje, klauzulą, a nie tylko zasądzenie konkretnej kwoty. Zabezpieczenie ułatwi konsumentom dochodzenie ich roszczeń, ale nie kończy sprawy. Jeżeli by się okazało, że konsument czy sąd nie mają teraz racji, to bank będzie mógł skorzystać z takich zabezpieczeń, jak hipoteka”

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 01.06.2021 r., sygn. akt XXVIII Cz 5/21

 

Autorem niniejszej publikacji jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Kancelaria przygotowała ofertę dochodzenia roszczeń od banków dla osób, które zaciągnęły hipoteczny kredyt frankowy. Więcej informacji w zakładce oferty dedykowanej:
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/kredyty-walutowe-chf-euro

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Zobacz także