Prawomocna wygrana Kancelarii w sprawie frankowej


Kancelaria wygrywa prawomocnie kolejną sprawę z bankiem sprawę o unieważnienie umowy kredytowej waloryzowanej do franka szwajcarskiego. O naszych wcześniejszych sukcesach w sprawach przeciwko bankom informowaliśmy  tutaj: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/kancelaria-basiewicz-kasprzyk-wygrywa-sprawe-kredytu-frankowego https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/prawomocna-wygrana-kancelarii-w-sprawie-frankowej oraz https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/kancelaria-wygrywa-z-bankiem-sprawe-o-korzystanie-z-kapitalu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, działając jako sąd I instancji uwzględnił w całości roszczenia zawarte w pozwie i ustalił nieważność umowy kredytowej – nieistnienie stosunku zobowiązaniowego, jak również zasądził od Banku na rzecz Klienta równowartość wszystkich uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych zarówno w PLN jak i CHF.
W omawianej sprawie kredytobiorcy zaciągnęli zobowiązanie kredytowe na kwotę 200.000 zł, a do chwili obecnej dokonali spłaty na kwotę ponad 250.000 zł. Uznanie nieważności umowy w tym przypadku okazało się bardzo korzystne dla kredytobiorców, gdyż w przypadku utrzymania się tego orzeczenia, nie tylko pozbędą się oni zobowiązania wynikającego z umowy i nie będą musieli spłacać kolejnych rat, ale również otrzymają środki stanowiące nadpłatę w wysokości około 50.000 zł dodatkowo. Wygranie sprawy przed sądem to nie tylko te 2 elementy, ale trzeba pamiętać o tym, że kredytobiorcy nie będą musieli spłacać następnych rat przez kolejne lata.

Od wyroku apelację złożył bank, która została rozstrzygnięta przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, który orzekł w całości na korzyść kredytobiorców, oddalając odwołanie w całości. Skutkuje to nie tylko rozliczeniem całości kredytu i uznaniem go jako spłaconego co do kwoty udzielonego kapitału, ale również nałożeniem na bank obowiązku zwrotu 100% kosztów procesu. Co istotne Sąd Apelacyjny podzielił również stanowisko o konieczności zapłaty przez Bank odsetek liczonych od dnia nieuwzględnienia reklamacji kredytobiorców. Wyrok jest prawomocny

Kancelaria Basiewicz Kasprzyk specjalizuje się w reprezentowaniu kredytobiorców w sprawach dotyczących unieważniania kredytów walutowych i przygotowała ofertę dochodzenia roszczeń od banków dla osób, które zaciągnęły hipoteczny kredyt frankowy lub w euro. Więcej informacji w zakładce oferty dedykowanej dla kredytów w CHF:  https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/uniewaznienie-kredytow-w-chf oraz kredytów w EURO: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/uniewaznienie-kredytow-w-euro

Dla każdej sprawy przygotowujemy opinie ekonomiczne, które przekładają się na precyzyjne określanie żądań, a doświadczenie ze spraw sądowych potwierdza skuteczność tej metody dochodzenia roszczeń od banków.

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także