„Wakacje kredytowe” w praktyce cz. 2 - SOKIK ogranicza ukryte praktyki banków skierowane przeciwko kredytobiorcom

W ostatnim artykule umieszczonym na naszej stronie internetowej przedstawiliśmy Państwu zagadnienie nowej praktyki banków związanej z udzielaniem  tzw. „wakacji kredytowych”.
W związku ze spowolnieniem gospodarczym i coraz powszechniejszą trudną sytuacją materialną kredytobiorców, instytucje kredytowe umożliwiły swoim klientom odraczanie spłaty rat kredytowych. Jednocześnie jednak wiele banków jako element konieczny dla zawarcia aneksu do umowy kredytowej zmuszało konsumentów do złożenia oświadczenia potwierdzającego saldo dotychczas zapłaconych rat kredytowych.

Jak informowaliśmy w ostatnim czasie, Prezes UOKIK powziął wątpliwość odnośnie tej praktyki banków, wskazując w szczególności na istniejące zagrożenie dla posiadaczy kredytów frankowych, dla których podpisanie takiego oświadczenia mogło de facto oznaczać niemożliwość żądania unieważnienia umowy kredytowej przy wytoczonym powództwie przeciwko bankowi. Jak się okazało, wątpliwości Prezesa UOKIK były słuszne.

Decyzją Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek Rzecznika Finansowego, postanowiono, że bank Santander nie może stosować postanowień aneksów umów odnoszących się do „wakacji kredytowych” zawierających potwierdzenie przez klienta wysokości bezspornego zadłużenia względem banku.

W odniesieniu do już ustalonych z kredytobiorcami zmian, tj. „wakacji kredytowych”, a w których znalazły się tego typu oświadczenia konsumentów, Santander oświadczył, iż nie będzie uznawał tychże aneksów jako potwierdzenia uznania zadłużenia przez kredytobiorcę. Na skutek prowadzonego dialogu z UOKiK również BNP Paribas wydał oświadczenie dotyczące interpretacji aneksów już zawartych oraz doprecyzował treść nowych porozumień.

Jak jednak podkreśla UOKIK na swojej stronie internetowej „Do UOKiK w dalszym ciągu napływają sygnały od kredytobiorców dotyczące warunków wakacji kredytowych. Wynika
z nich, że konsumenci mogą nie być w wystarczający sposób informowani o skutkach finansowych odroczenia spłaty rat kredytów.”.  

Celem zweryfikowania pod kątem prawnym aneksu do umowy kredytu, dotyczącego odroczenia spłat rat kredytowych, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Przypominamy także, że Kancelaria przygotowała ofertę dochodzenia roszczeń od banków dla osób, które zaciągnęły hipoteczny kredyt frankowy. Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres kredytyfrankowe@basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także