Kancelaria Basiewicz Kasprzyk wygrywa sprawę kredytu „frankowego”

Kancelaria Basiewicz Kasprzyk po rocznym procesie o unieważnienie kredytu frankowego, wygrywa w imieniu klienta sprawę, w której w wyroku Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytowej (kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego) oraz zasądził na rzecz klienta kancelarii zwrot wszystkich wpłaconych rat.

Co istotne, w omawianej sprawie klient po zawarciu umowy kredytowej początkowo dokonywał spłat w złotówkach (PLN), a następnie – po wejściu w życie tzw. ustawy antyspreadowej – we franku szwajcarskim (CHF). W związku z powyższym żądanie pozwu w zakresie roszczenia o zwrot wpłaconych na rzecz banku środków zostało skonstruowane, jako żądanie odpowiedniej (wpłaconej przez klienta) sumy PLN oraz odpowiedniej (wpłaconej przez klienta) sumy środków CHF.

Sąd zasądził żądanie zwrotu zgodnie ze sformułowanym w pozwie żądaniem. Stąd w sentencji wyroku zasądzono od banku odrębnie określoną sumę PLN oraz określoną sumę CHF. Może z tego wynikać wniosek, że w przypadku gdyby na etapie sporządzania pozwu, kwota wpłacona przez klienta w CHF została przeliczona na PLN, a w konsekwencji roszczenie pozwu zostałoby w całości sformułowane jako żądanie zapłaty (zwrotu) PLN, to część tak określonego żądania (w zakresie w jakim doszło do przeliczenia dokonywanych przez klienta wpłat w CHF) mogłaby nie uwzględniona przez Sąd.

Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnik banku złożył wniosek o uzasadnienie wyroku Sądu.

 

Kancelaria przygotowała ofertę dochodzenia roszczeń od banków dla osób, które zaciągnęły hipoteczny kredyt frankowy. Więcej informacji w zakładce oferty dedykowanej: https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/dedykowana/kredyty-walutowe-chf-euro

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.
www.basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także