Covid 19 - „Wakacje kredytowe” w praktyce – pułapki, na które warto zwrócić uwagę

Do najważniejszych konsekwencji epidemii koronawirusa zalicza się coraz bardziej prawdopodobny ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Z tego też względu instytucje bankowe postanowiły odciążyć finansowo konsumentów poprzez możliwość odroczenia spłaty rat kredytowych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził ostatnio jednak wątpliwości dotyczące m.in. naliczania odsetek od odsetek czy potwierdzania salda zadłużenia, co może utrudniać frankowiczom pozywanie banków w sądach. Odroczenie rat możliwe jest po podpisaniu przez konsumenta specjalnego aneksu. Wątpliwości prezesa UOKiK budzi zawieranie przez banki w aneksach postanowień, które w przyszłości mogą powodować trudności w dochodzeniu przez kredytobiorcę praw przed sądem (np. w sytuacji zamiaru żądania unieważnienia umowy kredytowej, co często ma miejsce w przypadku frankowiczów). Postanowienia sugerują bowiem, że konsument złożył oświadczenie o uznanie określonej kwoty zadłużenia.

Zdaniem prezesa UOKiK takie oświadczenie nie ma związku z odroczeniem spłaty rat ze względu na trudności wywołane epidemią i może ono naruszać dobre obyczaje, gdyż wymusza na słabszej stronie umowy złożenie oświadczenia nie mającego bezpośredniego związku z celem podpisania aneksu, którym jest odroczenie spłaty kredytu. Pod tym kątem do UOKiK wpływały skargi m.in. od klientów Santander Bank Polska. Bank może w przyszłości wykorzystać taki dokument do wydłużenia czasu przedawnienia roszczeń. Konsument może zawiesić spłatę całej raty, samego kapitału bądź wyłącznie odsetek. Z obserwacji UOKiK wynika także, że w niektórych bankach spłata zostaje odroczona w czasie, ale w oparciu o zawarty aneks – odsetki należne za okres zawieszenia spłaty dodawane są do całkowitej kwoty kredytu i od tej sumy banki obliczają kolejne odsetki. Ten sposób kapitalizacji rat odsetkowych wiąże się z dodatkową opłatą po stronie kredytobiorców. Jak wskazał prezes UOKiK takie działanie banku stanowi próbę wykorzystania i tak trudnej sytuacji konsumentów. Celem wakacji kredytowych powinno być – w ocenie prezesa UOKiK – wsparcie kredytobiorców mających przejściową trudność w regulowaniu płatności. Tymczasem dwukrotne naliczenie odsetek może pogorszać ich sytuację ekonomiczną, zaś sam mechanizm kapitalizowania odsetek nie zawsze jest prawidłowo prezentowany konsumentowi.

Celem zweryfikowania pod kątem prawnym aneksu do umowy kredytu, dotyczącego odroczenia spłat rat kredytowych, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie. Jak wskazał prezes UOKiK szczegółowa analiza postanowień aneksu wprowadzającego tzw. „wakacje kredytowe” może być szczególnie istotna dla konsumentów posiadających kredyty frankowe. Przypominamy także, że Kancelaria przygotowała ofertę dochodzenia roszczeń od banków dla osób, które zaciągnęły hipoteczny kredyt frankowy. Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres kredytyfrankowe@basiewiczkasprzyk.pl

Zobacz także