Pomoc prawna dla frankowiczów!

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi roszczeń przeciwko bankom i upływającym terminem ich przedawnienia (od 01.2019 r.) kancelaria przygotowała ofertę stanowiącą alternatywne (wobec działań innych kancelarii), ale co istotne bezpieczne rozwiązanie dla osób, które zaciągnęły tzw. hipoteczny kredyt „frankowy”. Oferta polega na zabezpieczeniu roszczeń kredytobiorców, opartych na dochodzeniu zwrotu zawyżonych rat kredytowych, która to nadwyżka nastąpiła po znaczącym wzroście kursu franka szwajcarskiego w latach 2009 – 2015.

Oferta skierowana jest do osób, które zaciągnęły kredyty w latach 2004-2010, waloryzowane do franka szwajcarskiego (CHF) w następujących bankach: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ, Bank BPH, Bank Zachodni WBK, Bank Handlowy w Warszawie, Deutsche Bank Polska, Euro Bank, Getin Bank, ING Bank Śląski, mBank, Bank Millennium, PKO Bank Polski, Bank PEKAO, Bank Pocztowy, Raiffeisen Bank Polska.

Aby przystąpić do postępowania sądowego pojednawczego, konieczne jest przesłanie na adres korespondencyjny kancelarii drogą pocztową (list polecony) lub pocztą kurierską następujących dokumentów:
1. wypełnionej i podpisanej umowy zlecenia usług prawnych.
2. pełnomocnictwa procesowego, wypełnionego i podpisanego imieniem i nazwiskiem.
3. kopii umowy kredytowej wraz ze wszystkimi aneksami.
4. regulamin udzielenia kredytu – jeśli jest w posiadaniu kredytobiorcy.

Dokumenty należy wysłać na adres kancelarii:
BASIEWICZ | KASPRZYK Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. Ul. Piłsudskiego 12, 50-049 Wrocław

Warunkiem przystąpienia jest również opłacenie kosztów sprawy. Z uwagi na dużą ilość zleceń oraz postępowań sądowych prowadzonych aktualnie przez kancelarię, zastrzegamy, że odpowiedzi na pytania dotyczące sprawy będą udziela wyłączenie drogą elektroniczną (e-mail). Na wszelkie zapytania będziemy odpowiadać na bieżąco, według kolejności zgłoszeń. Podajemy adres e-mail do korespondencji: kredytyfrankowe@basiewiczkasprzyk.pl 

Zobacz także