Utrata znaku towarowego mimo jego zastrzeżenia w EUIPO

Utrata znaku towarowego mimo jego zastrzeżenia w EUIPO

General Court of UE Izba Piąta w jednym z ostatnich orzeczeń (Electrolux Home Products, Inc., z siedzibą w Charlotte w Północnej Karolinie (Stany Zjednoczone) vs. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) , sygn. sprawy: T-583/19) w sprawie prawa własności przemysłowej orzekł, że nieużywany znak towarowy, mimo jego zastrzeżenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) może zostać wykreślony z rejestru.

Rozstrzygana sprawa dotyczyła jednego z największych producentów urządzeń AGD na świecie, który posiadał zastrzeżenie słownego znaku towarowego „frigidaire”. Do EUIPO tymczasem wpłynął wniosek o wygaśnięcie jego ochrony, który został przez urząd uwzględniony z uwagi na fakt, że spółka w okresie ostatnich 5 lat nie dokonywała aktywnej sprzedaży części urządzeń (pralek, zmywarek i suszarek) z wykorzystaniem tego znaku.


W sprzeciwie od tej decyzji Elektrolux wskazywał, że zastrzeżona marka jest używana w obrocie, choć w niewielkim zakresie. Mimo przedstawionych na tą okoliczność dokumentów Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 28 października 2018 r. oddalił skargę argumentując, że incydentalny obrót z wykorzystaniem zastrzeżonego znaku towarowego nie jest wystarczający dla utrzymania jego ochrony.

Link do wyroku Sądu UE  :
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=T-583/19

W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi weryfikację znaków towarowych oraz rejestrację na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

 

Zobacz także