Kancelaria wygrywa z bankiem sprawę o korzystanie z kapitału

W ostatnim czasie informowaliśmy o coraz częściej wytaczanych pozwach przez banki przeciwko kredytobiorcom w sprawach dotyczących umów o tzw. kredyty frankowe. W sprawach, w których kredytobiorcy występują przeciwko bankom do sądu o stwierdzenie nieważności zawartych umów ze względu na zawarcie w nich przez banki niedozwolonych postanowień umownych, banki kierują w odrębnych postępowaniach względem kredytobiorców żądania zwrotu udostępnionego kapitału kredytu, a nadto wynagrodzenia za możliwość korzystanie z tego kapitału. Co istotne, z uzasadnienia treści pozwów kierowanych przez instytucje udzielające kredytów frankowych wynika, że kierują oni swoje roszczenia „na wszelki wypadek” i mają one charakter ewentualnych żądań, ponieważ  w postępowaniach wytaczanych przez kredytobiorców banki zaprzeczają nieważności umów o kredyty frankowe.

Jeden z Klientów reprezentowany przez Kancelarię Basiewicz Kasprzyk, będących tzw. frankowiczem, gdyż wytoczył przeciwko bankowi pozew o uznanie jego umowy za nieważną i w konsekwencji wzajemne rozliczenie się stron, został pozwany w odrębnym postępowaniu przez bank o zwrot kwoty kapitału kredytowego oraz o wynagrodzenie za to, że miał możliwość korzystania z udostępnionej mu przez bank sumy pieniężnej. Rozstrzygający sprawę Sąd Okręgowy w Świdnicy w pełni jednak przychylił się do naszej argumentacji, uznając roszczenie za przedwczesne i nieuzasadnione. Sąd Okręgowy w Świdnicy podkreślił fakt toczącego się nadal postępowania o ustalenie nieważności umowy kredytu (na marginesie wskazując również na wyrażane w nim stanowisko banku o skuteczności tej umowy oraz jej mocy wiążącej). W ocenie Sądu Okręgowego w Świdnicy roszczenie banku nie stało się zatem jeszcze wymagalne.

Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy (sygn. akt I C 2318/21) nie jest jeszcze prawomocny. Dotychczasowa postawa oraz praktyka banków nakazuje przypuszczać, że bank złoży apelację od wyroku i w sprawie jako Sąd II instancji wypowie się również Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Argumenty przygotowane i przedstawione przez Kancelarię pozwalają jednak oczekiwać, że Sąd Apelacyjny również przychyli się do naszego stanowiska, jak również inne sądy w analogicznych postępowaniach sądowych dotyczących tej kwestii.

 

Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych zajmuje się dochodzeniem roszczeń od banków w imieniu osób, które zaciągnęły tzw. kredyty frankowe. Prowadzimy również postępowania, omówione powyżej, tj. roszczeń banków o zwrot kapitału wraz z wynagrodzeniem za jego korzystanie. Więcej informacji w zakładce oferty dedykowanej "Kredyty walutowe CHF i EURO".

Celem poznania szczegółów oferty zachęcamy do kontaktu poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie pod nr: (71) 307-02-23.

 

Autorem niniejszej publikacji niestanowiącej porady prawnej jest Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą we Wrocławiu.

www.basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także