29.11.2019 - Od 1 stycznia nowe zasady rozliczeń dla przedsiębiorców

Z rozpoczęciem 2020 roku przedsiębiorcy rozliczać będą się według nowych zasad wynikających ze znowelizowanej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jej nowa nazwa to ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, a jej zmienione zapisy będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

Podstawowe zmiany to:

  • zmiana wysokości odsetek za opóźnienie w płatnościach. Z dotychczasowych 9,5% będzie stosowana stawka oprocentowania 11,5%
  • możliwość odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez wierzyciela, jeśli termin zapłaty jest dłuższy niż 120 dni
  • podwyższenie kosztów windykacji do 100 euro w przypadku roszczeń powyżej 50.000 zł

Nowelizacja, oprócz zmian w samej ustawie, koryguje również termin 90 dni do skorzystania z tzw. "ulgi na złe długi" oraz wprowadza możliwość zabezpieczenia roszczeń wierzycieli w postępowaniu sądowym w sytuacji, w której dochodzona wierzytelność nie przekracza 75.000 zł, a dłużnik zalega z zapłatą ponad 3 miesiące. Nowe rozwiązania to z pewnością dobry krok w kierunku ochrony mniejszych firm, najbardziej narażonych na utratę płynności finansowej w wyniku działań nierzetelnych kontrahentów.

 

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001649

W celu dostosowania umów z kontrahentami do nowych wymogów, prosimy o kontakt z kancelarią: biuro@basiewiczkasprzyk.pl

 

Zobacz także