04.06.2019 Zmowa cenowa producentów pojazdów ciężarowych

Komisja Europejska otwiera drogę do odszkodowań dla posiadaczy pojazdów marek MAN, Volvo, Daimler/Mercedes, Iveco, Renault, Scania o DMC powyżej 6 t.


Kartel pięciu największych producentów pojazdów ciężarowych na europejskim rynku w latach 1997-2011 zawarł tajne porozumienie cenowe zawyżając ceny pojazdów od 5-20%, które naruszyło zasady nieuczciwej konkurencji, działając tym samym na niekorzyść przedsiębiorców znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Tylko polscy przewoźnicy zakupili tych firm aż 150 tys. samochodów w latach 1997-2011 o łącznej wartości ponad 12 mld euro.


W nielegalnej zmowie cenowej brali udział najwięksi producentów ciężarówek: • MAN  • Volvo  • Daimler/Mercedes • Iveco  • Renault • Scania. Pierwsze pięć firm przyznało się do stosowania nieuczciwych praktyk dotyczących ustalania cen pojazdów. Komisja Europejska decyzją z dnia 19.07.2016 r. nałożyła na nie karę w wysokości niemal 3 mld euro i jednocześnie otworzyła drogę do dochodzenia dalszych odszkodowań.

Straty poniesione przez przewoźników w Polsce oszacowano na kwotę ponad 12 mld złotych. Według wstępnych szacunków polskie firmy oraz właściciele jednoosobowych działalności mogą starać się o zwroty w wysokości około 10 000 euro za samochód (około 42 000 zł). Chociaż współpraca pomiędzy członkami ukaranego kartelu trwała w latach 1997-2011, to zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi dotyczącymi przedawnienia, możliwe jest formułowanie roszczeń odszkodowawczych z tytułu nabycia pojazdów zakupionych w okresie 01.08.2007 - 31.01.2011.


W aktualnie obowiązującym stanie prawnym roszczenia odszkodowawcze przysługują zarówno nabywcom/leasingobiorcom nowych jak i używanych (z rynku wtórnego) pojazdów marek: MAN, Volvo, Daimler/Mercedes, Iveco, Renault, Scania.


Kancelaria prowadzi aktualnie procedurę sądowego postępowania polubownego pojednawczego. W celu uzyskania szerszego opracowania oraz szczegółów skorzystania z możliwości dochodzenia roszczeń od producentów prosimy o kontakt na adres e-mail: trucks@basiewiczkasprzyk.pl

W ocenie kancelarii, aktualnie najistotniejsze jest zabezpieczenie roszczeń nabywców pojazdów ciężarowych, z uwagi na upływający termin przedawnienia. Według szacunków, każdego dnia przedawniają się roszczenia od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy euro. Podjęcie inicjatywy procesowej i wszczęcie procedury pojednawczej, gwarantuje uprawnionym uzyskanie dodatkowego 6 letniego okresu na dochodzenie roszczeń od producentów.

Rekomendowane rozwiązanie ma walor niskobudżetowy, a przy tym zabezpieczający dla wszystkich uprawnionych. 

 

 

Zobacz także