Zmiany w rozliczaniu podatku VAT od 1 października 2020 r.

Zmiany w rozliczaniu podatku VAT od 1 października 2020 r.

Od 1 października 2020 r. zmieniają się zasady sporządzania jednolitego pliku kontrolnego. Wszyscy podatnicy VAT będą składać jeden plik wraz z deklaracją, który zastąpi składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT -7 lub VAT -7K z załącznikami oraz informację JPK_VAT.

JPK_VAT z deklaracją będzie się składać z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej, wysyłanych łącznie w postaci jednego pliku. Będą go składać wszyscy czynni podatnicy VAT, a więc zarówno duże, średnie i małe firmy, jak i mikroprzedsiębiorstwa. Podatnicy zaczną składać nowe JPK_VAT za okresy od 1 października 2020 r. – nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT -7 oraz VAT-7K inaczej niż przez JPK_VAT.

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej, za okresy miesięczne. Podatnicy będą wysyłać pliki do 25. dnia miesiąca – za miesiąc poprzedni. Nowy JPK_VAT będzie miał dwa warianty: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M oraz rozliczających się kwartalnie – JPK_V7K. 

Plik będzie można podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi. Po złożeniu JPK_VAT z deklaracją, podatnik będzie mógł pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Celem wprowadzenia nowego jednolitego pliku kontrolnego ma być uproszczenie raportowania VAT – połączenie informacji wynikających z rejestrów VAT i deklaracji podatkowych. W praktyce jednak wprowadzenie nowego jednolitego pliku kontrolnego będzie wiązało się z szeregiem zmian dla podatników, zwłaszcza z koniecznością dostosowania systemów księgowych. Zastąpienie obowiązku składania deklaracji VAT obowiązkiem składania jednolitego pliku kontrolnego połączone jest bowiem z rozszerzonym obowiązkiem informacyjnym. Dodatkowemu oznaczeniu będą podlegały wybrane transakcje sprzedaży i zakupu. W nowym JPK_VAT pojawią się też nowe oznaczenia liczbowe i literowe.

Więcej informacji na temat nowego JPK_VAT można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.gov.pl/web/finanse/nowy-jpkvat-z-deklaracja-dla-wszystkich-przedsiebiorcow

Zobacz także