25.05.2018 RODO

Od 25 maja 2018 r. w polskim prawie zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W skrócie nazywamy je RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, a po angielsku General Data Protection Regulation – GDPR.

Zmiany dotyczą wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i posiadających klientów. Każda firma, która zatrudnia pracowników lub posiada bazę klientów, przetwarza dane osobowe, a co za tym idzie obowiązana jest w terminie do 25.05.2018 r. wdrożyć nowe regulacje.

Zobacz także