25.07.2019 bank. zwraca środki z nieautoryzowanej transakcji

Na początku lipca bieżącego roku klika spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej stwierdziło fakt dokonania przelewów zgromadzonych na rachunkach tych Spółek środków pieniężnych, które nigdy nie były zlecane przez osoby upoważnione do dokonywania tego typu transakcji.

Jak się okazało dostęp do rachunków bankowych tych Spółek uzyskały osoby trzecie (prawdopodobnie poprzez zainstalowanie szkodliwego oprogramowania na komputerach osób posiadających dostęp do kont bankowych Spółek). Dodatkowo osoby te w oparciu o podrobiony dowód tożsamości wyrobiły duplikat karty SIM zawierającej numer telefonu, na który bank wysyła tzw. SMS-kody autoryzujące transakcję dokonywaną za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W ten sposób osoby te uzyskując dostęp do kont oraz instrument pozwalający autoryzować transakcje bankowe posiadły możliwość wytransferowania środków zgromadzonych na rachunkach Spółek.

Podjęta wespół z organami wszystkich w/w Spółek interwencja Kancelarii Basiewicz Kasprzyk polegała na ich wsparciu w procesie reklamacyjnym. Następnie Kancelaria wystąpiła w imieniu wszystkich poszkodowanych podmiotów do Zarządu Banku z żądaniem zwrotu środków wyprowadzonych z rachunków Spółek.

Po podjęciu w/w działań Spółki Bank dokonał zwrotu wszystkich środków wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Mając na uwadze powyższy przypadek zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w posługiwaniu się sprzętem informatycznym, przy pomocy którego dokonywane są transakcje bankowe. W szczególności zalecana jest ostrożność w pozostawianiu takiego sprzętu w miejscach dostępnych dla osób trzecich, a także aktualizacja systematów operacyjnych oraz instalacja i aktualizacja legalnych programów antywirusowych. Wyjaśniamy, iż brak zabezpieczania któregoś z powyższych elementów może w podobnej sytuacji stanowić powód, dla którego bank odmówi wypłaty środków, co narazi poszkodowanego na konieczność dochodzenia zwrotu środków na drodze sądowej.

 

Kontakt w sprawach bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w spółkach: r. pr. Łukasz Kasprzyk

Zobacz także