30.10.2019 Spółki mają termin do 1 grudnia br. na zmianę wpisu w KRS w zakresie kodów PKD

Wraz z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzony został obowiązek dla spółek wpisanych do KRS przed dniem 1 grudnia 2014 r. Polega ona konieczności złożenia wniosku w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt 1 ustawy o KRS, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS, lecz nie później niż w terminie 5 lat od dnia 1 grudnia 2014 r. Termin upływa dla przedsiębiorców zatem 1 grudnia 2019 r.

 
W celu wypełnienia obowiązku, należy złożyć w KRS wniosek o zmianę wpisu w zakresie przedmiotu działalności poprzez wybór 10 kodów PKD, w tym jednego kodu PKD w zakresie przedmiotu działalności przeważającej. Formularzem do zgłoszenia zmian jest KRS-ZM. Formularz jest załącznikiem do wniosku głównego i jak każde pismo podlega opłacie w wysokości 350 zł ( w tym 250 zł opłata sądowa oraz 100 zł za ogłoszenie w MSiG).

Trzeba pamiętać  o tym, że przedsiębiorcy, którzy nie wykonają obowiązku zmiany w terminie, muszą liczyć się z konsekwencjami wszczęcia postępowania przymuszającego przez sąd rejestrowy, a w przypadku niedostarczenia odpowiednich wniosków i dokumentów nałożona może zostać grzywna w wysokości do 15 tys. zł. Najdalej idącą sankcją grożącą członkom zarządu i wspólnikom uprawionym do reprezentacji spółki jest kara aresztu.

Zobacz także