E-commerce - nazwa sklepu internetowego


E-commerce - nazwa sklepu internetowego w świetle opinii rzecznika TSUE z 25.06.2020
 

Wybierając nazwę sklepu internetowego albo platformy sprzedażowej przeznaczonej do dystrybucji towarów trzeba uważać, aby wykorzystywana do tego marka (znak słowny lub słowno-graficzny) nie naruszyła własności intelektualnej firmy mającej prawa do takiego znaku.

Co więcej wybrana nazwa nie musi być dokładnym odzwierciedleniem znaku już zastrzeżonego, ale wystarczy że będzie do niego na tyle podobna, żeby budzić wątpliwości po stronie kupujących. Do takiego wniosku prowadzi opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie C 763/18 P  („Wallapop przeciwko EUIPO”).

Opinia dotyczyła działalności internetowej platformy „Wallapop”, nie prowadzącej sprzedaży własnych produktów, lecz oferującej narzędzia do prowadzenia tego rodzaju działalności. Firma prowadzącą platformę podjęła próbę rejestracji znaku towarowego o brzmieniu zbliżonym do znaku wcześniej zastrzeżonego przez spółkę prowadzącą sprzedaż internetową. Choć „Wallapop” sama nic nie sprzedaje, a jedynie bierze udział w procesie usprawniania sprzedaży innym firmom, zdaniem rzecznika TSUE oba przedsiębiorstwa funkcjonują na szeroko pojętym rynku „e-commerce”.

Zdaniem rzecznika TSUE użycie nazw, które co prawda nie są identyczne, ale w odbiorze powszechnym mogą prowadzić do błędnej identyfikacji, stanowi naruszenie praw spółki, która pierwsza dokonała zastrzeżenia znaku słownego.

Zagadnienie jest o tyle istotne dla polskich firm działających na rynku sprzedaży internetowej, że może prowadzić nie tylko do sporów o używanie znaków słownych lub słowno-graficznych, ale również do konieczności bronienia się przed roszczeniami odszkodowawczymi. Trzeba zatem pamiętać o wykonaniu pełnej analizy i weryfikacji  przy wyborze nazwy e-sklepu lub platformy sprzedażowej.

Link do opinii rzecznika TSUE :
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-763/18%20P


W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi weryfikację znaków towarowych oraz rejestrację na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem skrzynki e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także