NSA: Grupa producentów rolnych z podatkiem od odsetek

Wyrokiem z dnia 10 września 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn akt: II FSK 1177/18) wskazał, że nieoprocentowane pożyczki udzielane przez producentów rolnych działających w ramach grupy, w oparciu o przepisy ustawy o grupach producentów rolnych (Dz.U. z 2000, nr 88, poz. 983 z późn. zm.) podlegają opodatkowaniu.

NSA podzielił podgląd wyrażony wcześniej przez dyrektora KIS oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny zaznaczając, że obowiązek sprzedaży grupie przynajmniej 80% wyprodukowanych towarów przez każdego z jej członków a tym samym konieczność jej stałego finansowania nie wpływa w żaden sposób na obowiązek podatkowy wynikający z korzyści majątkowej uzyskanej w ten sposób przez spółkę. Pożyczka ma charakter ekwiwalenty, a zatem w sytuacji w której grupa korzysta z kapitału nieoprocentowanego dochodzi do nieodpłatnego świadczenia.

Wyrok NSA:
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-fsk-1177-18/podatek_dochodowy_od_osob_prawnych/3534d7.html

 

W ramach specjalizacji Kancelaria opracowuje oraz opiniuje umowy pożyczek udzielanych przez wspólników spółek (w tym GPR). W przypadku pytań związanych z realizacją prawa do rekompensaty zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

Zobacz także