• UNIEWAŻNIENIE KREDYTÓW W EURO

  W związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), Sądu Najwyższego (SN) oraz sądów powszechnych, jakie zapadły na przestrzeni ostatnich 2 lat Kancelaria przygotowała ofertę dla kredytobiorców, którzy zawarli umowy o kredy waloryzowany do EURO oraz CHF w latach 2009 – 2012 r., a zatem w okresie po wejściu w życie nowelizacji kodeksu cywilnego. Wnikliwa analiza orzecznictwa prowadzi do wniosku, że prawo do żądania unieważnienia lub „odeurowienia” umów mają również osoby, które zaciągnęły kredyt po 2009 roku.

 • unieważnienie kredytu frankowego

  UNIEWAŻNIENIE KREDYTÓW W CHF

  W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 03.10.2019 r. (sprawa Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, sygn. akt: C-260/18) Kancelaria przygotowała ofertę dochodzenia roszczeń od banków dla osób, które zaciągnęły tzw. hipoteczny kredyt frankowy. Oferta skierowana jest do osób, które zaciągnęły kredyty w latach 2004-2011, waloryzowane do franka szwajcarskiego (CHF). 

  Działamy w sprawach kredytów frankowych 4 etapowo: 
  1. Sprawdzamy umowę czy ma klauzule niedozwolone, 
  2. Na podstawie zaświadczenia z banku uzyskujemy dla klienta opinię ekonomiczną, 
  3. Sporządzamy reklamacje do banku (możliwe są negocjacje z bankiem) 
  4. Kierujemy pozew do sądu. 

  Wynagrodzenie kancelarii jest oferowane 2 wariantowo a wybór pozostawiamy klientom.

 • WDROŻENIE PROCEDURY AML

  W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Dz.U.2020.971] Kancelaria opracowała schemat wdrożenia procedury wewnętrznej AML w przedsiębiorstwach, których obowiązek dotyczy. Zgodnie z art. 2 ustawy obejmuje on bez obowiązku zgłaszania jej do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) oprócz instytucji finansowych (m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje finansowe, kantory) również wszystkich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców – w przypadku przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce powyżej 10 tys. euro, a także między innymi pośredników ubezpieczeniowych, przedsiębiorców zajmujących się rejestracją spółek, biura rachunkowe, księgowych, doradców z zakresu księgowości, finansów i podatków, pośredników w obrocie nieruchomościami.

 • uzyskanie koncesji OPC

  UZYSKANIE KONCESJI OPC

  Kancelaria Basiewicz Kasprzyk Sp.p. jako jedna z niewielu w Polsce specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych działających na rynku energetyki, w szczególności w zakresie uzyskiwania koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Obecnie świadczymy nasze usługi dla ponad 60 spółek z całego kraju.

  Ponad 10 letnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza z zakresu prawa energetycznego przekłada się na skuteczne doradztwo w tzw. sprawach koncesyjnych. Prawnicy Kancelarii jako jedni z pierwszych w Polsce prowadzili postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach dotyczących tzw. pakietu paliwowego tj. ustaw wprowadzonych do systemu prawnego w 2016 i 2017 r.

  Dziesiątki przeprowadzonych z sukcesem postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych w sprawach o uzyskanie, zmianę i przedłużenie koncesji dają gwarancję najwyższych standardów obsługi prawnej, a wypracowane rozwiązania pozwalają na sprawne działania, przekładające się na osiąganie oczekiwanych wyników.

Aktualności

kancelaria radców prawnych wrocław

Kancelaria Basiewicz Kasprzyk to zespół doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze przedsiębiorców, prawie energetycznym i gospodarczym oraz sporach sądowych.

Osobiste zaangażowanie w obsługę klientów z terenu całej Polski sprawia, że Kancelaria uznawana jest za zaufanego doradcę o sprawdzonych umiejętnościach.

Tym, co odróżnia nas od innych kancelarii, jest nasz sposób postrzegania relacje z klientami - wyznajemy zasadę, że zaangażowanie w komunikację oraz osobiste podejście jest podstawą naszej pracy.

Kontakt

Dane adresowe:

Basiewicz Kasprzyk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
ul. Piłsudskiego 12
50-049 Wrocław

Dane kontaktowe:
71 307 02 23
biuro@basiewiczkasprzyk.pl