FOTOWOLTAIKA - INWESTYCJE OZE

W ramach specjalizacji Kancelaria prowadzi doradztwo prawne dla inwestorów oraz osób wydzierżawiających grunty pod instalację fotowoltaiczną. Wspieramy naszych klientów zarówno na etapie planowania (umowy dzierżawy gruntu), poprzez prawne zabezpieczenie inwestycji (służebności przesyłu), poprzez etap przyłączeniowy (umowy z OSD), po uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii w ramach OZE.

Zakres doradztwa kancelarii:

ETAP PLANOWANIA INWESTYCJI  [pomoc prawna dla inwestorów i wydzierżawiających]

  • przygotowanie wzoru umowy dzierżawy.
  • analiza umowy dzierżawy dostarczonej przez klienta.
  • modyfikacja umowy dzierżawy według zaleceń.
  • przygotowanie pełnomocnictw do umowy dzierżawy.

ZABEZPIECZENIE INWESTYCJI [pomoc prawna dla inwestorów i wydzierżawiających]

 • przygotowanie zapisów umownych w umowie dzierżawy.
 • przygotowanie wzoru umowy o ustanowienie służebności przesyłu.
 • opracowanie wzorów pełnomocnictw do ustanowienia służebności.
 • wsparcie doradcy podatkowego 

PRZYŁĄCZENIE INWESTYCJI [pomoc prawna dla inwestorów]

 • analiza projektu inwestycji
 • weryfikacja kosztów przyłączenia
 • wsparcie w negocjacjach inwestor – OSD

KONCESJA OZE [pomoc prawna dla inwestorów]

 • opracowanie katalogu dokumentacji do wystąpienia o pozwolenie
 • sporządzenie wniosku o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii
 • reprezentacja inwestora w postępowaniu przed Prezesem URE

 

Szeroka oferta usług Kancelarii związana z doradztwem prawnym dla energetyki jest możliwa dzięki wieloletniemu doświadczeniu przy obsłudze podmiotów zajmujących się obrotem paliwami ciekłymi oraz wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych. W grupie klientów Kancelarii znajduje się obecnie ponad 30 przedsiębiorstw z branży, w tym firmy z udziałem kapitału zagranicznego.

W ciągu ostatnich 5 lat Kancelaria z powodzeniem reprezentowała ponad 40 podmiotów, dla których z sukcesami prowadziła postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki o udzielenie koncesji, zmiany dotychczasowych pozwoleń, czy uzyskanie promes. 

Inwestorów oraz osoby wydzierżawiające grunty pod instalacje fotowoltaiczną, zainteresowanych wsparciem Kancelarii zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem skrzynki pocztowej e-mail: biuro@basiewiczkasprzyk.pl lub telefonicznie.

 

 

.

.

Aktualności powiązane