WDROŻENIE PROCEDURY AML

W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Dz.U.2020.971] Kancelaria opracowała schemat wdrożenia procedury wewnętrznej AML w przedsiębiorstwach, których obowiązek dotyczy.  Zgodnie z art. 2 ustawy obejmuje on bez obowiązku zgłaszania jej do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) oprócz instytucji finansowych (m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje finansowe, kantory):

 • Wszystkich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców – w przypadku przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce powyżej 10 tys. euro – liczone łącznie bez względu na ilość wykonanych transakcji jeśli transakcje mogą być w jakikolwiek sposób uznane za powiązane, a zatem

  • jednoosobowe działalności gospodarcze

  • wspólnicy spółek cywilnych

  • spółki jawne

  • spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne

  • spółki partnerskie

  • spółki z o.o.

  • spółki akcyjne

 • Pośredników ubezpieczeniowych.

 • Przedsiębiorców zajmujących się rejestracją spółek oraz prowadzeniem wirtualnych biur [Company services].

 • Biura rachunkowe, księgowych, doradców z zakresu księgowości, finansów i podatków,

 • Pośredników w obrocie nieruchomościami,

 • Fundacje i Stowarzyszenia – w przypadku przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce powyżej 10 tys. euro – liczone łącznie bez względu na ilość wykonanych transakcji, jeśli transakcje mogą być w jakikolwiek sposób uznane za powiązane.

 • Antykwariaty, domy aukcyjne, pośredników w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami - w przypadku udziału w transakcji o wartości powyżej 10 tys. euro - obowiązek od 15.05.2021 r.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności schemat obejmuje:

 • wdrożenie wewnętrznej procedury AML.

 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie procedury w przedsiębiorstwie.

 • wdrożenie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń.

Oferowana usługa Kancelarii obejmuje między innymi:
1. wstępny audyt formalno prawny przedsiębiorcy.
2. przygotowanie procedury.
3. konsultacja wraz z uzupełnieniem dokumentacji.
4. szkolenie z zakresu ustawy i procedury.
5. potwierdzenie wdrożenia.

W celu uzyskania informacji o szczegółach oferty oraz kosztach wdrożenia procedury AML w przedsiębiorstwie, prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu.

 

Aktualności powiązane