Wdrożenie Procedury AML

W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Dz.U.2020.971] Kancelaria opracowała schemat wdrożenia procedury wewnętrznej AML w przedsiębiorstwach, których obowiązek dotyczy.  Zgodnie z art. 2 ustawy obejmuje on bez obowiązku zgłaszania jej do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) oprócz instytucji finansowych (m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje finansowe, kantory):

 • Wszystkich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców – w przypadku przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce powyżej 10 tys. euro – liczone łącznie bez względu na ilość wykonanych transakcji jeśli transakcje mogą być w jakikolwiek sposób uznane za powiązane, a zatem
  • jednoosobowe działalności gospodarcze
  • wspólnicy spółek cywilnych
  • spółki jawne
  • spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne
  • spółki partnerskie
  • spółki z o.o.
  • spółki akcyjne
 • Pośredników ubezpieczeniowych.
 • Przedsiębiorców zajmujących się rejestracją spółek oraz prowadzeniem wirtualnych biur [Company services].
 • Biura rachunkowe.
 • Pośredników nieruchomości.
 • Fundacje i Stowarzyszenia – w przypadku przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce powyżej 10 tys. euro – liczone łącznie bez względu na ilość wykonanych transakcji, jeśli transakcje mogą być w jakikolwiek sposób uznane za powiązane.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności schemat obejmuje:

 • wdrożenie wewnętrznej procedury AML.
 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie procedury w przedsiębiorstwie.
 • wdrożenie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń.

Oferowana usługa Kancelarii obejmuje:
1. wstępny audyt formalno prawny przedsiębiorcy.
2. przygotowanie procedury.
3. konsultacja wraz z uzupełnieniem dokumentacji.
4. potwierdzenie wdrożenia.


Osoba odpowiedzialna za wdrożenie AML: r.pr. Wojciech Basiewicz

Kontakt
wojciech.basiewicz@basiewiczkasprzyk.pl

Tel.: + 48 607 535 683
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/zespol/wojciech-basiewicz