WDROŻENIE PROCEDURY AML

W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [Dz.U.2020.971] Kancelaria opracowała schemat wdrożenia procedury wewnętrznej AML w przedsiębiorstwach, których obowiązek dotyczy.  Zgodnie z art. 2 ustawy obejmuje on bez obowiązku zgłaszania jej do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) oprócz instytucji finansowych (m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje finansowe, kantory):

 • Wszystkich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców – w przypadku przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce powyżej 10 tys. euro – liczone łącznie bez względu na ilość wykonanych transakcji jeśli transakcje mogą być w jakikolwiek sposób uznane za powiązane, a zatem
  • jednoosobowe działalności gospodarcze
  • wspólnicy spółek cywilnych
  • spółki jawne
  • spółki komandytowe i komandytowo – akcyjne
  • spółki partnerskie
  • spółki z o.o.
  • spółki akcyjne
 • Pośredników ubezpieczeniowych.
 • Przedsiębiorców zajmujących się rejestracją spółek oraz prowadzeniem wirtualnych biur [Company services].
 • Biura rachunkowe, księgowych, doradców z zakresu księgowości, finansów i podatków,
 • Pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • Fundacje i Stowarzyszenia – w przypadku przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce powyżej 10 tys. euro – liczone łącznie bez względu na ilość wykonanych transakcji, jeśli transakcje mogą być w jakikolwiek sposób uznane za powiązane.
 • Antykwariaty, domy aukcyjne, pośredników w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami - w przypadku udziału w transakcji o wartości powyżej 10 tys. euro - obowiązek od 15.05.2021 r.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności schemat obejmuje:

 • wdrożenie wewnętrznej procedury AML.
 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie procedury w przedsiębiorstwie.
 • wdrożenie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń.

Oferowana usługa Kancelarii obejmuje między innymi:
1. wstępny audyt formalno prawny przedsiębiorcy.
2. przygotowanie procedury.
3. konsultacja wraz z uzupełnieniem dokumentacji.

4. szkolenie z zakresu ustawy i procedury.
5. potwierdzenie wdrożenia.

W celu uzyskania informacji o szczegółach oferty oraz kosztach wdrożenia procedury AML w przedsiębiorstwie, prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu.

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie AML:
- Wojciech Basiewicz

- Patrycja Węcławowicz

Kontakt:

wojciech.basiewicz@basiewiczkasprzyk.pl

Tel.: + 48 607 535 683
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/zespol/wojciech-basiewicz
patrycja.weclawowicz@basiewiczkasprzyk.pl
Tel.: + 48 535 802 176
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/zespol/patrycja-weclawowicz

 

Aktualności powiązane