UZYSKANIE KONCESJI OPC

Kancelaria Basiewicz Kasprzyk Sp.p. jako jedna z niewielu w Polsce specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych działających na rynku energetyki, w szczególności w zakresie uzyskiwania koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Obecnie świadczymy nasze usługi dla ponad 60 spółek z całego kraju.

Ponad 10 letnie doświadczenie i specjalistyczna wiedza z zakresu prawa energetycznego przekłada się na skuteczne doradztwo w tzw. sprawach koncesyjnych. Prawnicy Kancelarii jako jedni z pierwszych w Polsce prowadzili postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach dotyczących tzw. pakietu paliwowego tj. ustaw wprowadzonych do systemu prawnego w 2016 i 2017 r.

Dziesiątki przeprowadzonych z sukcesem postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych w sprawach o uzyskanie, zmianę i przedłużenie koncesji dają gwarancję najwyższych standardów obsługi prawnej, a wypracowane rozwiązania pozwalają na sprawne działania, przekładające się na osiąganie oczekiwanych wyników.

Proces uzyskiwania koncesji na obrót paliwami ciekłymi podzielony jest w Kancelarii na 3 etapy:

I. Weryfikujemy możliwości ubiegania się o koncesję OPC oraz identyfikujemy potrzeby klienta.

W ramach tego etapu przeprowadzamy analizę sytuacji formalno - prawnej przyszłego koncesjonariusza poprzez ustalenie, czy spełnione są wszystkie warunki ubiegania się o koncesję. Dodatkowo wskazujemy na wymogi finansowe i ekonomiczne, które powinny zostać spełnione przy złożeniu wniosku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w postępowaniach prowadzonych przed URE Kancelaria posiada unikalną wiedzę praktyczną przekładającą się na sprawne przeprowadzenie procesu koncesyjnego.

II. Przygotowujemy dla klienta pełny pakiet dokumentacji do wniosku koncesyjnego.

W ramach naszej usługi klient otrzymuje pełny pakiet dokumentacji, stanowiącej załącznik do wniosku o udzielenie koncesji. Dzięki doświadczeniom z kilkudziesięciu postępowań prowadzonych przed URE dysponujemy sprawdzonymi rozwiązaniami (wzory oświadczeń, budżety, schematy technologiczne)  pozwalającymi na szybkie przygotowanie wniosku i sprawne przeprowadzenie postępowania. Wypracowane schematy ułatwiają przejście przez procesy weryfikacji przyszłych koncesjonariuszy w Urzędzie Regulacji Energetyki.

III. Reprezentujmy klienta przed Urzędem Regulacji Energetyki do wydania decyzji.

Kancelaria obsługuje firmy z branży OPC w całym kraju i z tego względu posiadamy unikalne doświadczenie w reprezentacji klientów przed niemal wszystkimi terenowymi oddziałami URE. Znamy specyfikę postępowania przez urzędem, co pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia i wyeliminować je na wstępnym etapie. To z kolei przekłada się na naszą wyjątkową skuteczność. Niemal każde nasze zlecenie kończymy sukcesem, uzyskując oczekiwany przez klienta efekt.

 

Wynagrodzenie Kancelarii w sprawach o uzyskanie, zmianę lub przedłużenie koncesji jest ryczałtowe i zależne od zakresu działalności prowadzonej przez przyszłego koncesjonariusza (rodzaj i ilość infrastruktury).

Osoby zainteresowane zleceniem Kancelarii procesu uzyskania koncesji na obrót paliwami ciekłymi lub wytwarzanie energii, prosimy o kontakt z partnerem Kancelarii odpowiedzialnym za ten dział prawa energetycznego:

r.p. Wojciech Basiewicz

e-mail: wojciech.basiewicz@basiewiczkasprzyk.pl

Telefon + 48 607 535 683

Aktualności powiązane