bdo, ustawa o odpadach, gospodarka odpadami, zmiana w odpadach 2020, bdo 2020, bdo 2021, oleje odpady, odpady 2020, baza danych o odpadach, zezwolenie na zbieranie odpadów, wygaśnięcie zezwolenia na zbieranie odpadów, odzież jako odpad, odpady sortowane BDO, kara za brak BDO, kara za brak SENT, odzież sortowana i niesortowana BDO, przewóz odzieży SENT, import i eksport odzieży BDO, prawnik Wrocław, radca prawny wrocław, radca prawny, prawnik, kancelaria Wrocław, kancelaria prawna Wrocław, kancelaria prawa energetycznego, kancelaria prawa gospodarczego