radca prawny wrocław, kancelaria prawna Wrocław, prawnik Wrocław, windykacja przedawnionych faktur, windykacja przedawnienie, sprawa sądowa o zapłatę, proces gospodarczy, proces cywilny, kancelaria prawa gospodarczego, likwidacja spółki, podział majątku spółki, sprawozdanie likwidacyjne, bilans likwidacyjny spółki, wierzytelność w trakcie likwidacji spółki, zasady likwidacji spółki, czynności likwidatora spółki, likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, likwidacja spółki akcyjnej, likwidacja sp. o.o., etapy likwidacji spółki, ściągnięcie wierzytelności w trakcie likwidacji, jak podzielić majątek między wspólników, podział majątku pomiędzy wspólników, uchwała o rozwiązaniu spółki, przechowywanie dokumentów likwidowanej spółki, odpowiedzialność likwidatora, wykreślenie spółki z rejestru, wykreślenie spółki z KRS