Mikołaj Janik

Adwokat prowadzący indywidualną praktykę i na stałe współpracujący z kancelarią. Wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych w Polsce firm zajmujących się obsługą portfeli wierzytelności, pełniąc funkcję pełnomocnika spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Jako obrońca, bronił oskarżonych w wielu trudnych procesach karnych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań i reprezentacją klientów przed organami ścigania, w szczególności w sprawach związanych z przestępstwami gospodarczymi.

  • Prawo karne
  • Prawo gospodarcze
  • Procesy sądowe
  • Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa Administracji i Ekonomii: 2008
  • Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu: 2013

adwokat

Kontakt

Tel.: +48 793 170 907

Aktualności użytkownika