Przekształcenia spółek komandytowych

Aktualne zasady opodatkowania

W aktualnym stanie prawnym spółki komandytowe oraz spółki jawne należą do grupy podmiotów transparentnych podatkowo, co oznacza, że – obok pozostałych spółek osobowych i spółek cywilnych - nie są podatnikami CIT. Obecnie zatem zasady opodatkowania tych podmiotów podatkiem dochodowym są zbliżone do tych, które obowiązują osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Opodatkowaniu CIT lub PIT poddane są dochody generowane przez spółki jednokrotnie na poziomie wspólników, w sposób proporcjonalny do posiadanych przez nich udziałów w zyskach.

Założenia projektu ustawy nowelizującej

Jeśli projekt ustawy nowelizującej zostanie przyjęty, spółki komandytowe i niektóre spółki jawne zostaną objęte zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym CIT. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: Projekt przewiduje objęcie zakresem podmiotowym ustawy o CIT mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek komandytowych oraz tych spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie są ujawniani, co powoduje możliwość uchylania się tych podmiotów z opodatkowania podatkiem dochodowym”

Podatnikami CIT zostaną wszystkie spółki komandytowe. Klasyfikacja jako podatnika CIT będzie niezależna od cech szczególnych spółki (rodzaju działalności, wielkości przychodów itd.).

Więcej informacji:
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/aktualnosci/spolki-komandytowe-oraz-niektore-spolki-jawne-podatnikami-cit

Oferowane rozwiązania przewidują:
1. audyt formalno prawny.
2. przygotowanie dokumentacji oraz uchwał.
3. rejestracja przekształcenie w KRS.

Osoba odpowiedzialna za przekształcenia: r.pr. Łukasz Kasprzyk

Kontakt
lukasz.kasprzyk@basiewiczkasprzyk.pl

Tel.: + 48 605 212 273
https://www.basiewiczkasprzyk.pl/pl/zespol/lukasz-kasprzyk